Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2013

cooma
Reposted fromanestetyk anestetyk viapleple pleple
cooma

Kocham cię. Przestań istnieć. Niech lunie gradobicie, niech porozcina ci czaszkę, albo po prostu schowaj się do domu, pooglądać, kurwa twoja mać, Cartoon Network.

— Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromxsuicide xsuicide
cooma
3285 13f8 500
Reposted bynosiemka nosiemka
cooma
5653 d50a
cooma
Reposted fromiminlove iminlove viakostuchna kostuchna
cooma
Reposted fromfunkie-junkie funkie-junkie viakostuchna kostuchna
cooma
XXI wiek jest prosty. Nie ma miłości jest tylko seks. Nie ma żadnych związków są tylko nadzieje.
— usłyszane, dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viakostuchna kostuchna
cooma
9118 2a56
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viakostuchna kostuchna
cooma
5257 23be
Reposted fromnevermindss nevermindss viakostuchna kostuchna
cooma
6774 aa42
Reposted frompianistka pianistka viakostuchna kostuchna
cooma

October 12 2012

cooma
POTRZEBUJĘ DUŻO MIŁOŚCI !
— 17:44
Reposted fromkostuchna kostuchna
cooma
Reposted frommeren meren viakostuchna kostuchna
cooma
5052 3e2f
Reposted fromeazyi eazyi viakostuchna kostuchna

July 25 2012

cooma

Kocham cię. Przestań istnieć. Niech lunie gradobicie, niech porozcina ci czaszkę, albo po prostu schowaj się do domu, pooglądać, kurwa twoja mać, Cartoon Network.

— Zrób mi jakąś krzywdę" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromxsuicide xsuicide

July 04 2012

cooma
Play fullscreen
Kochając i się złoszcząc znosisz to cierpliwie.
Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie.
Reposted byunreasonable unreasonable

July 03 2012

cooma
8208 fbd2 500
"Oto moja leniwa krew,
Senny naciek purpury,
Oto ta słodka ciecz,
Zamknięta w systemie rurek"
Reposted bybadalenanera
cooma
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut.
Reposted fromappreciation appreciation
cooma
Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć.
— Erich Maria Remarque.
Reposted fromappreciation appreciation
cooma
8407 cd43
Reposted frombvllshit bvllshit viakostuchna kostuchna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl